Náš tým se skládá z nadšených a zkušených profesionálů, kteří se koncepcí klubu zabývají v dlouhodobém horizontu a jsou odhodláni dát dětem to nejlepší. Máme vzdělání i zkušenosti v oblasti předškolní výchovy i volnočasových aktivit pro děti. Máme v teamu rodilého mluvčího. Máme reference spokojených rodičů, jejichž děti se v minulosti naší výuky a dalších aktivit účastnily.

Baru.jpg

Barbora Drážníková, DiS.

Manažerka vzdělávání

Barbora vystudovala Sportovní Gymnázium Ludvíka Daňka v Brně s titulem druhé trenérské třídy. V roce 2003 odjela jako au-pair do Anglie, kde navštěvovala kurzy angličtiny na York College. Po návratu začala studium na VOŠPg v Litomyšli, které v roce 2007 ukončila studia absolutoriem v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika. Čtyři roky učila v anglické mateřské škole Little Bear Preschool v Praze. Od roku 2011 je předsedkyní spolku All4Kids, který zajišťoval provoz anglické třídy v MŠ Domeček v Praze, dále organizoval letní i zimní tábory a další aktivity pro děti předškolního a mladšího školního věku. Specializuje se na výtvarnou, pohybovou a sportovní výchovu. Je certifikovanou lektorkou jógy pro děti. 

Barbora je ve Vyšehrad Monsters zodpovědná za koncepci vzdělávání, metodiku výuky a výběr a školení učitelského týmu. Sama učí denně v Libeň Monsters. Udělá vše pro všestranný rozvoj dětí. Jejím hlavním cílem je, aby děti chodily do klubu rády a jejich rodiče byli spokojeni.

barca.jpg

PhDr. Barbora Musilová

Projektová manažerka

Barbora vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Během studií se účastnila několika zahraničních pobytů, pracovala jako lektorka, překladatelka, tlumočnice, průvodkyně, recenzentka. Již během studia koordinovala výměnný program Erasmus na fakultě, po absolvování v pracovala jako PR koordinátorka v nakladatelství, vedoucí programu Comenius a v současnosti vedoucí eTwinningu (on-line komunita evropských škol). O problematiku školství a vzdělávání se dlouhodobě aktivně zajímá. Stála u zrodu spolku All4Kids, jehož je místopředsedkyní a aktivně se podílí především na organizačních náležitostech jeho aktivit. Sama má dvě děti v předškolním věku.

Barbora se ve Vyšehrad Monsters zabývá koncepcí projektu, legislativními otázkami, jednáním s partnery, zapojením do projektů, tvorbou webových stránek a dokumentů, propagací a komunikací se zájemci o zápis dětí. Neúnavně sleduje aktuální dění v oblasti předškolního vzdělávání, legislativu i nové alternativní trendy.

market.jpg

Markéta Literáková, DiS.

Provozní manažerka

​Markéta vystudovala vyšší odbornou školu cestovního ruchu a poté pokračovala studiem angličtiny a speciální pedagogiky ve Spojených státech na Montgomery College a Sojourner Douglass College, Jako au-pair strávila rok ve Španělsku a rok ve Spojených státech. Dva roky pracovala jako učitelka v česko-anglické MŠ Domeček v Praze, kde začala také úzce spolupracovat se spolkem All4Kids. Má mnoho zkušeností také s prací na asistentských a následně manažerských pozicích z jazykových škol, cestovních agentur i jiných společností. Od roku 2018 je na mateřské dovolené se svým synem, nadále se plně věnuje aktivitám All4kids.

Markéta se ve Vyšehrad Monsters stará o provozní náležitosti, je zodpovědná za administrativu a finanční řízení. Je hlavní kontaktní osobou pro rodiče dětí navštěvujících školku. Občasně působí také jako učitelka v běžném provozu či na výletech a táborech.

ivca.jpg

Bc. Iva Procházková

Vedoucí učitelka

Iva vystudovala Střední průmyslovou školu a posléze pokračovala studiem na České zemědělské univerzitě, které zakončila bakalářským stupněm. V současné době studuje na Vyšší odborné skole pedagogické a sociální v Praze, protože zjistila, že by ze všeho nejraději chtěla být učitelkou v MŠ. K práci s dětmi se dostala v roce 2008 na Letním dětském táboře v Jankově u Votic, kam doteď jezdí na pozici vedoucí. Od roku 2012 začala pracovat v česko-anglické MŠ Domeček jako záskok za absentující učitelky nebo jako výpomoc na výletech, od té doby pravidelně spolupracuje i se spolkem All4Kids. Již řadu let se věnuje soukromému hlídání dětí od batolat až po školáky. Součástí týmu Vyšehrad Monsters je od zahájení v roce 2016.

Iva pracuje ve Vyšehrad Monsters jako vedoucí učitelka zodpovědná za každodenní chod klubu a plánování programu. Je kontaktní osobou pro rodiče v otázkách adaptace a prospěchu dětí. Iva je velice kreativní a sama vymýšlí nové a originální hry a aktivity. Jejími silnými stránkami jsou výtvarná a hudební výchova.

Chloe Siegel, B.A.

Učitelka a rodilá mluvčí

Chloe pochází ze Spojených států, kde na Towson University (Maryland) získala v roce 2017 bakalářský titul z psychologie se zaměřením na rodinnou psychologii. V rámci vysokoškolského studia strávila jeden akademický rok také na University of Groningen v Nizozemí. Chloe má bohaté zkušenosti z několika mateřských škol v New Yorku, kde působila postupně jako asistentka, učitelka i vedoucí učitelka (Montessori of New Platz, Kid Care Daycare, Childtime of Delmar). Mimoto má zkušenosti i s výukou angličtiny na základní a střední škole, individuální péčí o děti s autismem, podporou dětí s výchovnými problémy a prací s přistěhovalci. V Praze získala nejprve certifikát TEFL pro výuku angličtiny jako cizího jazyka a hned poté se stala součástí týmu Vyšehrad Monsters, kde ji velmi vyhovuje koncept maximálního pobytu venku a přirozeného učení.

Ve Vyšehrad Monsters je Chloe stálou učitelkou, která jako rodilá mluvčí doplňuje tým pedagogů. Jako rodilá mluvčí je nepostradatelná, jelikož předává dětem anglický jazyk v té nejlepší formě a je pro ně přirozenou motivací angličtinu používat.

David Dolejšek

Učitel

David vystudoval Střední telekomunikační školu v Brně. Už na základní škole miloval skautské tábory, kterých se pravidelně účastnil, později také jako instruktor. Na škole pak vedl zájmový oddíl dětí mladšího školního věku. Vždy ho bavil pohyb a studování možností jak rozvíjet tělesnou schránku. Proto absolvoval kurz Instruktor fit center, který posléze zúročil při práci v posilovně pro tělesně postiženou mládež. Je  nadšeným cvičitelem jógy. Dalším aspektem jeho zájmu je strava a její vliv na lidské tělo. Ve společnosti Raw Planet, kterou založil, se zabýval studiem živé stravy, pomocí které lze například u dětí léčit alergie a ekzémy. Posledním dílkem do skládačky je humor a legrace, kterou nikdy nezkazí. Věří, že každé dítě má svůj originální dar, k jehož poznání jej máme přivést. Tyto dary děti objevují skrze aktivity, které mají rády a rozvíjejí se tak v tom, co jim přirozeně jde.

Ve Vyšehrad Monsters je David stálým učitelem, podílí se na každodenním chodu klubu, jeho specialitou jsou pohybové aktivity a hry. Mimoto zastupuje v týmu mužský element, jelikož i pro děti je přirozené mít kolem sebe zástupce obou pohlaví, stejně jako různých generací.

michal.jpg

Michal Sklenařík

Pedagogický asistent

Michal studuje Fakultu tělesné výchovy a sportu na Univerzitě Karlově v Praze, obor Tělesná výchova a sport. Práci s dětmi se věnuje již od střední školy, především jako tenisový trenér. Má bohaté zkušenosti i jako vedoucí tenisového tábora pro děti a mládež. Svou profesní specializaci směřuje na trenérskou práci s dětmi předškolního věku. Ve svém volném čase se kromě tenisu věnuje také lyžování a lezení, je rád v přírodě, ale i ve městě.

majda.jpg

Magdalena Rajdlová

Pedagogická asistentka

Magdalena během studia na gymnáziu strávila jeden školní rok v Oregonu (USA), kde navštěvovala střední školu. Fungoval tam program 'Bruin Buddies Preschool' - školka, kam chodily děti ve věku 3-5 let a studenti střední školy se o ně starali - hráli  si, malovali, zpívali... Celý koncept Magdaleně přišel opravdu skvělý, jelikož z toho mohly těžit obě strany - malé dětičky i  studenti. Za tuto příležitost je velice vděčná, protože jí ukázala, jakým směrem se chce v budoucnu dát. Práce s dětmi ji moc baví a dělá jí radost, proto se přihlásila na Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy ke studiu speciální pedagogiky.

hana.jpg

PhDr. Hana Pauerová

Pedagogická asistentka

Hana vystudovala na Karlově univerzitě Sociologii lidských sídel a Výchovu a vzdělávaní dospělých. V průběhu let pracovala např. na Útvaru hlavního architekta v sociologické skupině, nebo v neziskovém sektoru, kde vedla školící oddělení. Poslední roky na Ministerstvu vnitra, kde se připravovala a prováděla reforma veřejné správy. Protože ji vždy bavila práce s dětmi, zapojovala se do činnosti s nimi při každé příležitosti jako dobrovolnice. Při organizování dětských dnů či vánočních besídek či jako vedoucí na  letním táboře, kde vedla divadelní kroužek. V důchodu se stala naší "babičkou Haničkou" a napomáhá nám, aby se děti setkávaly s různými generacemi.

petra.jpg

Petra Hegerová

Asistentka pro tábory a výlety

Petra absolvovala všeobecné gymnázium a nyní studuje potravinářskou chemii na Mendelově univerzitě v Brně. Od dětství je členkou turistického oddílu, v rámci kterého se podílela na přípravě i realizaci mnoha volnočasových aktivit pro děti a mládež - letních táborů, výletů a dalších akcí. Dlouhodobě se věnuje soukromému hlídání dětí různých věkových kategorií. Pracuje také jako průvodce v jeskyních Moravského krasu.Se spolkem All4Kids spolupracuje již řadu let, především v rámci zimních a letních táborů a výletů.

Vedle stálých spolupracovníků k nám každý semestr chodí pravidelně dobrovolníci z řad amerických studentů. Spolupracujeme s organizacemi CIEE Prague a ISA Study Abroad Program. Dobrovolníci vedou vlastní kroužky nebo působí jako pedagogičtí asistenti. Děti se tak setkávají denně s angličtinou v podání různých rodilých mluvčích.